amfineures

tetraneures
m
pl
Malacologia

Grup de mol·luscs marins, molt primitius, sense conquilla (aplacòfors) o bé amb una sèrie de plaques dorsals articulades (poliplacòfors).

Tenen un sistema nerviós arcaic, amb quatre connectius i sense diferenciació en ganglis. Són litorals i repten pel fons o neden. És un grup amb pocs representants, el més important dels quals és el quitó.