ammina

f
Química

Compost de coordinació en el qual l’amoníac és un lligant neutre unit a l’àtom central del metall per mitjà de l’àtom de nitrogen.