ammina

f
Química

Nom de l’amoníac quan actua com a lligant neutre en un compost de coordinació.

El mot ammina és utilitzat aleshores com a prefix davant el nom del metall./> Exemple: clorur de cloropentamminacobalt (III) [CoCl(NH 3 ) 5 ]Cl 2 .