ammodítids

m
pl
Ictiologia

Família de peixos de l’ordre dels perciformes, de cos cilíndric, escates petites i línia lateral aparent i proveïda de porus mucosos, que inclou el sonso i el trencavits.