Amon

Amen

(?, segle VII aC — ?, 640 aC)

Rei de Judà (642-640 aC), fill i successor de Manassès.

Continuador del sincretisme religiós iniciat pel seu pare. Morí assassinat com a conseqüència d’una intriga de palau. El succeí el seu fill Josies.