ampere hora

m
Física

Quantitat d’electricitat transportada en una hora per un corrent d’un ampere. Equival a 3.600 coulombs.