amplitud

f
Matemàtiques

Diferència entre el valor més alt i el més baix que adopta una variable, dins d’un abast donat.