Amrāvati

Amraoti

Ciutat de l’Índia, a l’estat de Mahārāstra, a l’W de Nagpur.

Situada a les terres basàltiques de Berar, àrea de gran producció de cotó, Amrāvati és un important centre comercial cotoner on ha estat desenvolupada una petita indústria tèxtil.