Amrítsar

Amrítsar El Temple d’Or

© Ministeri de Turisme de l’Índia

Ciutat de l’Índia, a l’estat de Panjab, a l’E de Lahore vora la frontera amb el Pakistan.

Centre comercial i manufacturer d’una regió semiàrida que, mitjançant la irrigació per canals connectats als rius Byās i Rāvī, permet el conreu de blat, arròs, canya de sucre, cotó i mill, fet que converteix la ciutat en un mercat essencialment agrícola, en el qual s’ha desenvolupat la indústria (química, tèxtil, de maquinària). La poca pluviositat ha provocat repetidament malalties endèmiques a causa de les aigües estancades procedents de les filtracions dels canals. El Temple d’Or, santuari principal del sikhs , fundat pel Rāmdās, quart guru, es troba dins la ciutat, i la seva piscina, considerada sagrada, Amrita Saras, donà nom a la ciutat. Centre de comunicacions (ferrocarril, carretera i aeroport).