analfabetisme funcional

m
Educació

Incapacitat per a utilitzar la lectura i l’escriptura a un nivell bàsic que permeti el desenvolupament normal dins la societat, malgrat haver après a llegir.

Les causes immediates de l’analfabetisme funcional són la deserció o el fracàs escolars, una escolarització insuficient o un entorn poc estimulant, que sovint comporta la manca de pràctica de la lectura i l’escriptura. Factors associats són la pobresa i la discriminació, que mantenen amb l’analfabetisme una relació de retroalimentació. Les persones que són analfabetes funcionals ho són per a les activitats més necessàries de la vida quotidiana. La UNESCO considera funcionalment analfabeta la persona que no pot desenvolupar activitats necessàries per a seguir valent-se de la lectura, l’escriptura i el càlcul, per al propi desenvolupament i per al de la seva comunitat. Aquest tipus d’analfabetisme fa difícil la inserció professional, la vida social i l’exercici ple de la ciutadania. La manca de domini de les tecnologies de la informació i comunicació és una forma actual d’analfabetisme funcional, les conseqüències del qual de moment encara són en via de constatació.