anamnesi

f
Psicologia

Tornada a la memòria de les idees dels objectes oblidats.

La informació que proporciona l’anamnesi es registra i classifica de manera sistemàtica en diferents apartats, que varien segons les característiques personals de l’individu i el motiu de la consulta.