anàtids

ansèrids
m
pl
Ornitologia

Família de l’ordre dels anseriformes, integrada per ocells aquàtics, palmípedes i lamel·lirostres.

És un grup molt nombrós, que comprèn els ànecs en general, les oques i els cignes.