anatomia

f
Anatomia

Ciència que estudia l’estructura dels éssers vius basant-se en l’observació mediata o immediata, i recorrent, generalment, a la dissecció.

Segons el grup d’éssers estudiat des del punt de vista anatòmic, hom distingeix l' anatomia animal (una branca de la qual és, de fet, l’anatomia humana) i l' anatomia vegetal .