Andreas Libau

(Halle, Saxònia, 1546 — Coburg, 1616)

Alquimista, considerat com un precursor dels fundadors de la química moderna.

Professor d’història a Jena, metge pensionat a Rottenburg i director de l’institut de Coburg. Autor, entre altres tractats, d' Alchymia collecta (1595), Rerum chemicarum epistolica forma (1595-99) i d' Expositio fidelis sincera et delucida Raymundi Lullii (1599), comentari de l' Apertorium del fals Ramon Llull alquimista. El 1615 publicà Opera omnia medico-chimica , sota el pseudònim Basilius de Varna.