anell commutatiu

m
Matemàtiques

Anell en què la multiplicació és commutativa.