Anglo-Catalan Society

Associació acadèmica fundada el 1952 per hispanistes de la Gran Bretanya i per catalans residents en aquell país que té per objecte promoure la cultura catalana a la Gran Bretanya.

Té l’origen en les classes de llengua i literatura catalanes que Josep Maria Batista i Roca impartí el 1948 a la Universitat de Cambridge. Des del 1955 celebra un congrés anual en diverses universitats britàniques, sovint al Westfield College de Londres (tots els anys del 1967 al 1974), i un congrés residencial, cada dos anys en una universitat diferent; en aquestes reunions hom fa exposicions de treballs i organitza conferències i diversos actes sobre temes catalans. En el Tercer Col·loqui Internacional sobre Llengua i Cultura Catalanes celebrat a Cambridge el 1973 foren aprovats els estatuts de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Des de la seva fundació fins el 1975 concedí anualment un premi per als Jocs Florals de la Llengua Catalana. També concedeix beques per a estudiants, especialment des del 1984, en què començà a actuar com a representant de la Generalitat de Catalunya a la Gran Bretanya en aquest vessant, i del 1991 al 2002 promogué intercanvis de postgraduats entre Catalunya i la Gran Bretanya. Des del 1977 publica monografies. Manté relacions de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Congrés de Cultura Catalana i, especialment des del 2005, amb l’Institut Ramon Llull. El 1986 rebé el premi Ramon Llull, el 1992 la Creu de Sant Jordi i el 2016 el premi Pompeu Fabra de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Els primers anys del segle XXI tenia uns 200 socis de tota l’àrea anglòfona.