anguil·liforme

m
Ictiologia

Peix de l’ordre dels anguil·liformes .