Anna Seghers

(Mainz, 19 de novembre de 1900 — Berlín, 1983)

Nom amb què és coneguda Netty Radványa, escriptora alemanya, de cognom familiar Reiling.

Membre del partit comunista des del 1929, fou presidenta de l’Associació Alemanya d’Escriptors des del 1952 al Berlín oriental. Narradora de les lluites revolucionàries i de la resistència antifeixista, en l’estil del realisme socialista, contribuí a definir programàticament aquest, sobretot a través de la seva correspondència amb G.Lukács. Obres importants són Das siebte Kreuz (‘La setena creu’, 1942), Die Entscheidung (‘La decisió’, 1959) i Das Vertrauen (‘La confiança’, 1968). En el camp de l’assaig, cal esmentar Briefe an Leser (‘Cartes al lector’, 1970), Über Kunstwerk und Wirklichkeit (‘Sobre l’obra d’art i la realitat’, 1970-71) i Woher sie kommen, wohin sie gehen (‘D’on vénen, cap a on van’, 1980).