anoploides

m
pl
Zoologia

Classe de l’embrancament dels nemertins, formada per individus vermiformes d’organització primitiva, amb el sistema nerviós central situat immediatament sota l’epidermis o a la paret muscular del cos, amb la boca subventral i la trompa no armada.

L’intestí és recte i manca sovint de diverticles laterals.