Anschluss

Annexió d’Àustria al Tercer Reich alemany (1938).

El moviment unionista, tendent a integrar en un sol estat tots els pobles de parla alemanya, fou proposat per primera vegada pel partit socialista austríac, immediatament després d’acabada la Primera Guerra Mundial. La inviabilitat econòmica del nou estat austríac, privat dels seus mercats tradicionals i els ressentiments nacionalistes davant la derrota promogueren l’aparició de nuclis d’extrema dreta i de nazis. La pujada de Hitler al poder donà força a les milícies feixistes de Seyss-Inquart partidàries de l’annexió, sobretot després de l’esclafament dels socialistes (febrer del 1934). El 13 de març de 1938 les tropes del Reich envaïren Àustria, i dos dies després proclamaren l’annexió, ratificada posteriorment mitjançant plebiscit.