antefixa

f
Art

Motiu ornamental molt freqüent a l’arquitectura clàssica, col·locat al coronament de les cornises per tal de dissimular l’extrem de les teules.

Sovint eren fetes de terra cuita, tenien forma de palmeta, de fruita o bé de cap humà.