antera

Anatomia vegetal

Part superior de l’estam, on es forma el pol·len.

Representa un conjunt d’esporangis (microsporangis) reunits, els sacs pol·línics , habitualment en nombre de quatre, agrupats en dues teques, unides entre elles i amb el filament per un connectiu. Pot inserir-se el filament per la base ( basifixa ) o pel dors ( dorsifixa ); en aquest darrer cas pot ésser oscil·lant ( versàtil ). Un cop format el pol·len, un teixit mecànic ( endoteci ) en provoca la dehiscència, sigui per una fissura longitudinal a cada sac pol·línic (dehiscència longitudinal), sigui per un trau curt (dehiscència poral).