antilogaritme

m
Matemàtiques

Nombre del qual és logaritme un nombre donat; si a és el logaritme de b, b és l’antilogaritme de a.

Busca l’antilogaritme és el procés invers de buscar el logaritme. Si a és el logaritme de b, b és l’antilogaritme de a. S’usen sovint els símbols: antilog x, aln x, exp x, etc.