Antoni Brusi i Mirabent

(Barcelona, 5 de desembre de 1782 — Barcelona, 27 d’octubre de 1821)

Impressor i llibreter, establert a Barcelona.

Durant la invasió napoleònica seguí les tropes antifranceses i edità Gaceta Militar i Política del Principado de Cataluña —que imprimí a Barcelona, i, fugint de les tropes napoleòniques, a Tarragona i a Palma, successivament—, servei que, el 28 d’octubre de 1809, la Junta Suprema de Gobierno del Reino recompensà atorgant-li l’edició del Diario de Barcelona, afrancesat durant la dominació, i que ell edità des del 1814.

A Palma havia publicat Diario Mercantil de Palma i, havent ja tornat a Barcelona, Kalendario y guía de forasteros, en diverses edicions. L’any 1819, amb l’ajuda de Francesc Salvà i Campillo, establí un obrador de fosa de tipus a la seva impremta, i el 1820 introduí industrialment la litografia a l’Estat espanyol per privilegi, durant cinc anys, d’Aloys Senefelder, inventor d’aquest procediment d’impressió. Era pare de l’empresari periodístic Antoni Brusi.

Bibliografia

  • Guillamet, J. (2005): “Antoni Brusi i Mirabent, impressor i segon editor del Diario de Barcelona”. Barcelona. Quaderns d’Història, 12, p. 101-117.