antropocentrisme

m
Filosofia

Concepció segons la qual la finalitat última de l’univers és l’home i les seves necessitats.