any

m
Esoterisme

Espai de dotze mesos de l’edat d’una persona comptat des del dia i el mes del naixement; és referit també, per extensió, a la vida dels animals i a l’existència o a la durada de les coses.