any de traspàs

any bixest, any bissextil

m
Cronologia

Any civil que consta de 366 dies civils.

Després de la reforma calendari gregorià són anys de traspàs tots els anys civils múltiples de quatre que no acabin en dos zeros i també tots aquells que, acabats en dos zeros, tinguin el nombre que quedaria en treure els dos zeros finals divisibles per quatre. Així, 1700, 1800, 1900, tot i ésser múltiples de 4, no foren de traspàs; en canvi, ho fou l’any 2000. També és anomenat any bixest o any bissextil. El dia de més dels anys de traspàs, anomenat dia intercalar, s’afegeix al mes de febrer que passa a tenir, per tant, vint-i-nou dies.