anyer
| anyera

f
m
Cristianisme

Penitent que es confessa una sola vegada l’any.