apitrar

intr

Fer força, tirant el pit endavant, per vèncer una resistència, sia el propi pes en una pujada, sia la d’un cos qualsevol a ésser arrossegat.