apoteosi

f

Glorificació, exaltació d’una persona, principi, ideal, etc.