aprisiar

tr
Història del dret

Ocupar terres desertes per tal de rompre-les i repoblar-les.