aprovar

tr

Donar la censura, l’autoritat eclesiàstica, etc, l’autorització per a publicar (un llibre, etc).