apuntar

tr
Electrònica i informàtica

Assenyalar amb el cursor, en interfícies gràfiques, una àrea sensible per indicar que es vol fer una determinada operació.

Les àrees sensibles més habituals són les icones, que permeten accedir directament a una aplicació o al contingut d’un document o fitxer; i els menús, que en desplegar-se ofereixen a l’usuari un conjunt d’operacions possibles a realitzar. Els mapes són un altre tipus d’àrea sensible en què, a diferència de les icones, l’acció que es realitzarà queda determinada pel punt exacte assenyalat dins l’àrea. Sovint no n'hi ha prou d’apuntar el cursor sobre una àrea sensible per tal que s’executi l’operació corresponent, i cal fer-hi un o dos clics, segons els casos, per a aconseguir-ho. Aquesta petició de confirmació amb els clics s’acostuma a reservar per a les accions més o menys complexes, i se suprimeix de les tasques d’interacció amb l’usuari. Exemples d’aquestes darreres són els menús sensibles al cursor, que es despleguen pel sol fet de ser apuntats, o les descripcions textuals, que apareixen en apuntar sobre les àrees sensibles i que descriuen l’acció associada a aquesta àrea.