aquarterar

tr
Militar

Retenir (la tropa) dins els quarters com a mesura preventiva.