arabinosa

sucre de pectina, C5H10O5
f
Bioquímica

Aldopentosa que hom troba abundantment en les plantes i també en els microbacteris, sobretot en la forma L -(levogira) i no en l’estat lliure, sinó formant polisacàrids complexos araban ).

És emprada com a medi de cultiu per a determinats bacteris.