arcabús

m
Militar

Arma de foc portàtil, constituïda per un canó de ferro d’ànima llisa muntat sobre una armadura de fusta perllongada per la culata.

Hi hagué moltes variants d’arcabussos, determinades principalment pels diferents dispositius utilitzats per a calar foc o a la càrrega. L’ús de l’arcabús es generalitzà a partir del final del s XV i perdurà uns dos segles.