Arnalda de Caboet

(?, ? — ?, 1202/3)

Senyora de les valls de Caboet, d’Andorra i de Sant Joan.

Filla i hereva d’Arnau de Caboet (mort el 1170), el qual la deixà sota la protecció del bisbe d’Urgell. Aquest li concertà matrimoni amb Bertran de Tarascó, i la dotà (1180) amb les tres valls, de les quals es reservà la sobirania. Vídua, es tornà a casar amb Arnau, vescomte de Castellbò; mort Bernat, fill del seu primer matrimoni, cedí al vescomte els drets sobre les valls d’Andorra, Caboet i Sant Joan (1199).