arxipèlag

m
Geografia

Conjunt d’illes més o menys agrupades i sovint amb característiques geogràfiques similars.