arxiu gremial

m
Arxivística i biblioteconomia

Arxiu format per la documentació de les corporacions de treball.

Les sèries documentals són, principalment: registre de deliberacions, llibres de confraries o d’agremiats, llibres de privilegis, exàmens, passanties, plets, causes pies, comptabilitat. Al s XIX la dissolució dels gremis dispersà la documentació; una part de la vella documentació dels gremis pogué ésser conduïda a d’altres arxius o formà part de col·lecions particulars, però la major part fou perduda.