Ashdod

Ciutat d’Israel, situada al S de Tel Aviv.

És una ciutat nova, fundada el 1956 (vora l’emplaçament de l’antiga Asdod), planejada per a 250 000 h. Centre industrial (fibres artificials, construcció de camions, indústries derivades de l’agricultura, central elèctrica) i segon port d’Israel, important sobretot per l’exportació de fruita i minerals.