aspi

aspiador
m
Indústria tèxtil

Un aspi de fusta amb la seva fusada

© Fototeca.cat

Instrument de diverses formes que serveix per a debanar i fer troques.