aspiar

tr
Indústria tèxtil

Debanar, o fer troques, amb l’aspi.