assaig de defectes

m
Tecnologia

Assaig que permet determinar l’existència, localització i magnitud de defectes (esquerdes, porositats, microinclusions, etc) tant superficials com interiors en peces ja acabades.

Té, per tant, caràcter no destructiu.