assaonar

tr

Fer saborós (el menjar), amanir-lo, mitjançant ingredients culinaris.