assignat

m
Història

assignat francès de 125 lliures (1793)

© Fototeca.cat

Bitllet, precedent del paper moneda, pertanyent a l’emissió hipotecària feta per l’Assemblea Nacional Francesa (1789-97) amb garantia sobre el producte de la conversió del patrimoni eclesiàstic.

El 1790 l’assemblea declarà el seu curs forçós, però la reiteració indiscriminada de les emissions anul·là l’interès hipotecari i convertí els assignats en paper moneda d’un poder adquisitiu inestable i amb forta tendència a la baixa.