Associació de Publicacions Periòdiques en Català

APPEC (sigla)

Associació empresarial de mitjans de comunicació.

Fou creada el 1983 amb la finalitat d’aplegar les publicacions escrites en català, de venda al públic o a través de subscripció no gratuïta. A mitjan 2013 hi eren associades unes 150 publicacions. Organitza el SupermerCAT de Revistes, que recorre diferents poblacions dels Països Catalans, i els premis APPEC, i cada mes de desembre edita La revista de les revistes, un anuari monogràfic sobre l’estat de la comunicació en català. El 2008 dugué a terme una reorganització amb l’objectiu d’adaptar-se a l’entorn digital dominant en la premsa amb la creació de Quiosc.cat, nom sota el qual es constituïren les dues grans seccions de l’entitat: d’una banda, l’iQuiosc, l’antic supermerCAT de revistes, i de l’altra, l’iQuiosc.cat, que comprèn les publicacions digitals o en versió digital. Per a la difusió i l’accés en línia utilitza la plataforma Zinio. Del 1999 al 2013 atorgà els Premis APPEC de la Nit de les Revistes a publicacions, entitats i personalitats. El juny del 2014, conjuntament amb l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació i l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal constituí la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals, la qual, entre altres funcions, des del 2015 es feu càrrec dels premis de la Nit de les Revistes. L’APPEC ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi (2003) i el Premi Nacional de Comunicació en l’apartat de premsa (2013). N’han estat presidents Ferran Mascarell, Antoni Zabala, Manuel Sayrach, Roser Bofill, Humbert Roma, Francesc de Dalmases i Lluís Gendrau. Des del 2016 ocupa el càrrec Germà Capdevila.