astrodinàmica

f
Física
Astronomia

Branca de la dinàmica que estudia els moviments dels cossos celestes, inclosos els vehicles espacials, com també les forces que actuen sobre ells durant llur moviment.