atabeg
*

m

Nom donat als tutors o preceptors dels prínceps seljúcides.