Atanagild

(?, segle VIII — ?, segle VIII)

Noble visigot, nomenat governador del regne cristià autònom de Teodomir en morir aquest (743).

Es declarà fidel als abbàssides en llur lluita contra els nouvinguts omeies per la possessió d’Al-Andalus (777). ‘Abd al-Raḥmān I, una vegada establerta la seva autoritat sobre l’emirat, envaí el regne (779) i derrotà Atanagild.