atomisme

m
Psicologia

Nom que reben totes les teories que conceben la psique com una composició d’elements psíquics simplement juxtaposats ( associacionisme ).